KHÁCH SẠN

Eden Resort Phú Quốc

Giá: 1.480.000 VNĐ
Địa chỉ: Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Hồ bơi Bãi biển riêng Dịch vụ hội họp Massage

Bảng Giá Phòng 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI LỚN. TỪ 16/03 - 12/11/2015.

BẢNG GIÁ PHÒNG GIAI ĐOẠN THÁNG: 3,4,6,7,8.

* Ở 2 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.690.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.115.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.325.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 2 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 2.115.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.325.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.540.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.585.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.430.000 vnđ/phòng/đêm

BẢNG GIÁ PHÒNG GIAI ĐOẠN THÁNG: 5,9,10.

* Ở 2 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.585.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 2 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.430.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.480.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.690.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.115000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.690.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.115.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.325.000 vnđ/phòng/đêm 

Chương Trình Khuyến Mãi

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI LỚN. TỪ 16/03 - 12/11/2015.

BẢNG GIÁ PHÒNG GIAI ĐOẠN THÁNG: 3,4,6,7,8.

* Ở 2 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.690.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.115.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.325.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 2 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 2.115.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.325.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.540.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.585.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.430.000 vnđ/phòng/đêm

BẢNG GIÁ PHÒNG GIAI ĐOẠN THÁNG: 5,9,10.

* Ở 2 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.585.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 2 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.795.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 2.010.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.220.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.430.000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( TỪ CN - T.5 )

+ Garden View Deluxe : 1.480.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.690.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.115000 vnđ/phòng/đêm

* Ở 3 ĐÊM ( T.6 VÀ T.7 )

+ Garden View Deluxe : 1.690.000 vnđ/phòng/đêm

+ Sea View Deluxe: 1.900.000 vnđ/phòng/đêm

+ Garden View Executive : 2.115.000 vnđ/phòng/đêm

+ Ocean View Executive: 2.325.000 vnđ/phòng/đêm

 

 

Hồ bơi - Eden Resort Phú Quốc   Nhà hàng - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc
Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Phòng - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc
Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc
Hồ bơi - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc
Phòng Excutive - Eden Resort Phú Quốc   Phòng Excutive - Eden Resort Phú Quốc   Phòng Excutive - Eden Resort Phú Quốc   Phòng - Eden Resort Phú Quốc   Tổng quan - Eden Resort Phú Quốc

Các bài khác