KHÁCH SẠN

Hà Nội Golden 2 Hotel

Giá: 750.000 VNĐ
Địa chỉ: 103 Ng.Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, Nha Trang.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Dịch vụ hội họp Massage
Ngoại cảnh khách sạn - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang
Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang
Nhà hàng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Nhà hàng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Lễ tân - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang
Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Lễ tân - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang
Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang Phòng - Khách sạn Hà Nội Golden 2 Nha Trang

Các bài khác