Quảng Bình

Sun Spa Resort Quảng Bình

Sun Spa Resort Quảng Bình


Địa chỉ: Mỹ Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Hồ bơi Bãi biển riêng Dịch vụ hội họp Massage
1.590.000
VND/đêm
Sài Gòn Quãng Bình Hotel

Sài Gòn Quãng Bình Hotel


Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Hồ bơi Dịch vụ hội họp Massage
920.000
VND/đêm
Mường Thanh Hotel Quảng Bình

Mường Thanh Hotel Quảng Bình


Địa chỉ: 119 Trương Pháp, P.Hải Thành, TP.Đồng Hới, Q.Bình.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Hồ bơi Bãi biển riêng Dịch vụ hội họp Massage
780.000
VND/đêm
Bảo Ninh Beach Resort

Bảo Ninh Beach Resort


Địa chỉ: Hà Dương, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Hồ bơi Bãi biển riêng Dịch vụ hội họp Massage
870.000
VND/đêm
Tân Bình Hotel Quãng Bình

Tân Bình Hotel Quãng Bình


Địa chỉ: 4 - 5 Lê Văn Hưu, Đồng Hới, Quảng Bình.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Hồ bơi Dịch vụ hội họp Massage
600.000
VND/đêm
Luxe Hotel Quảng Bình

Luxe Hotel Quảng Bình


Địa chỉ: 55 Đường Trương Pháp, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Bãi biển riêng Dịch vụ hội họp Massage
500.000
VND/đêm
Sunrise Hotel Quảng Bình

Sunrise Hotel Quảng Bình


Địa chỉ: 89 đường Trường Pháp, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình.
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Dịch vụ hội họp Massage
450.000
VND/đêm
Khách Sạn Đường sắt Quảng Bình

Khách Sạn Đường sắt Quảng Bình


Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình
Ăn sáng miễn phí Wifi miễn phí Bãi biển riêng Dịch vụ hội họp Massage
600.000
VND/đêm